TANZANIA BUSINESS AND PROJECTS PLANNERS
TBPP

FORMS » CUSTOMER INFORMATION FORM

NOTE: MAJIBU YA FOMU HII KWA ATAKAYE HITAJI WAZO LA MRADI BILA BUSINESS PLAN YAKE ATAAMBATANISHIWA YAFUATAYO.
  1. Njia mbali mbali za kuanzisha biashara au mradi huo
  2. Mikakati sahihi katika kuendesha mradi wako
  3. Changamoto zinazoweza kujitokeza wakati wa uendeshaji mradi huo 
  4. Njia madhubuti za kuepuka au kukabiliana na changamoto hizo
  5. Faida za mradi wako.