TANZANIA BUSINESS AND PROJECTS PLANNERS

TBPP

WELCOME

 THE HOME OF QUALITY, CURRENT AND PROFITABLE              BUSINESS IDEAS AND BUSINESS PLANS.

  • OUR SERVICES ONLINE
  • OUR QUALITY
  • MAIN SERVICES WE OFFER
  • EXTRA SERVICES
OUR SERVICES ONLINE

-DONT MISS QUALITY OPPORTUNITIES

-USIKOSE FURSA BORA

Our services also are offered online, and to access our services, click the page on top named forms, then fill in your details as per each  form field directs

 HUDUMA ZETU PIA ZINATOLEWA ONLINE, ILI KUPATA HUDUMA ZETU ONLINE, INGIA PAGE/TAB HAPO JUU ILIYOANDIKWA FORMS, KISHA JAZA FOMU HUSIKA KULINGANA NA HITAJI LAKO.

-DONT MISS QUALITY OPPORTUNITIES

-USIKOSE FURSA BORA

OUR QUALITY
MAIN SERVICES WE OFFER
EXTRA SERVICES
  • LIST OF FORMS
  • IMPORTANT NOTES
LIST OF FORMS

LIST OF FORM


CUSTOMER INFORMATION FORM (CIF) 

-FILL IN THIS FORM IF YOUR NEED IS A BUSINESS IDEA [JAZA FOMU HII KAMA HITAJI LAKO NI WAZO LA BIASHARA]


-FILL IN THIS FORM IF YOUR NEED IS A BUSINESS IDEA WITH ITS BUSINESS PLAN [JAZA FOMU HII KAMA HITAJI LAKO NI WAZO LA BIASHARA NA MCHANGANUO WAKE]

BUSINESS PLAN STATEMENT FORM (BPSF)

--FILL IN THIS FORM IF YOU HAVE YOUR OWN BUSINESS IDEA BUT YOU NEED ITS BUSINESS PLAN [JAZA FOMU HII KAMA UNA WAZO LAKO BINAFSI NA UNAHITAJI MCHANGANUO WAKE]
PAYMENTS CONFIRMATION FORM (PCF)
-FILL IN THIS FORM IF YOU HAVE MADE PAYMENTS AND YOU NEED TO CONFIRM YOUR TRANSACTION ID [JAZA FOMU HII KAMA UMEFANYA MALIPO NA UNAHITAJI KUTHIBITISHA UTAMBULISHOWA  MUAMALA WAKO]AFTER FILLING THE FORM, CLICK SUBMIT BUTTON AND WAIT UNTIL YOU SEE THE NOTIFICATION....Data Added Successful 

IMPORTANT NOTES

NB: ZINGATIA HAYA KWA HUDUMA ZETU ONLINE; 

- FORM ITAKAYO JAZWA SIKU YA JUMA MOSI AU JUMA PILI, ITAFANYIWA KAZI KUANZIA JUMATATU KWANI WATOA HUDUMA WETU WANAFANYA KAZI SIKU ZA WIKI (JUMATATU-IJUMAA)


ENDELEA KUWA PAMOJA NASI 


Desktop Site